Extra

diensten

Teamcharter sessie

Een teamcharter is een bundeling van afspraken, werkprincipes en waarden die belangrijk zijn voor het goed functioneren van een team.  Het teamcharter geeft daarmee weer wat het team sterk maakt en nog beter kan laten functioneren. Het samen opzetten van een teamcharter, bundelt de ervaringen die men tijdens de training met elkaar opgedaan heeft.

Dialoogsessie

De dialoogsessie worden gefaciliteerd door de Rebirdtrainers  door middel van de Theorie U. Deze sessies zijn bedoelt om bepaalde thema’s uit te diepen en tot elkaar te komen als mens en teamlid. Hierdoor ontstaat respect en begrip voor elkaar.

Ice-breaksessie

Deze sessies hebben ten doel een grote stap of doorbraak te maken in de groepsdynamiek. Zeer geschikt voor langer samenwerkende  teams met een vastgelopen dynamiek. Nieuwe teams voor een snelle en echte kennismaking. Opnieuw samengestelde teams om snel tot elkaar te komen.

Bij deze sessie’s wordt ook de Theorie U gebruikt .